Christiaan Huygens

Organisatie

De voorbereidingen van de toekenning en de organisatie van de prijsuitreiking zijn in handen van het bestuur van de stichting Christiaan Huygens prijs.

Bestuur
- Ir. M. van Loon, voorzitter
- Drs. J. Moerman, vice-voorzitter
- Mr. F.E. Hes, secretaris
- J.L. Kok RA, penningmeester
- Drs. C.P. van Geest, lid
- Drs. A. Verduijn, lid

In haar functioneren wordt het bestuur van de stichting Christiaan Huygens prijs geadviseerd door een College van Advies met leden die een vooraanstaande wetenschappelijke of maatschappelijke functie vervullen of hebben vervuld.

College van Advies
K. Tigelaar, voorzitter - Burgemeester van Leidschendam-Voorburg
Prof. dr. C.C.A.M. Gielen - Voorzitter RvB NWO
Dr. K. Dittrich - Voorzitter VSNU 
Prof. dr. U. Rosenthal - Voorzitter AWTI
Prof. dr. J.A. Bruijn - Lid Eerste Kamer en hoogleraar aan LUMC 
mr. M. Zaanen - Directie KNAW
Prof. dr. ir. J.M. Hoekstra - Decaan faculteit Lucht en Ruimtevaart TU Delft
E. Koning RA - Chief Investment Officer Aegon Nederland

Sponsors
In het jaar van toekenning worden de kosten van de organisatie en prijsuitreiking gedragen door een gerenommeerde onderneming of instelling die een aantoonbare affiniteit heeft met het betreffende wetenschapsgebied.

Als sponsors traden en treden onder meer op:
• European Space Agency (Estec) 
• Aegon
• Shell